Welkom!

WELKOM IN HET GIELSBOS

Het GielsBos biedt vandaag aan 311 mensen met een verstandelijke beperking een plek om te wonen. Velen onder hen hebben bovendien een intensieve zorgbehoefte of hebben op andere vlakken nood aan ondersteuning. Het gaat dan om ondersteuning die de familie thuis moeilijk kan bieden.
Naast een huiselijke omgeving en professionele begeleiding biedt Het GielsBos ook een ruim aanbod aan dagbesteding en behandeling.
Voor dit alles ontvingen we de erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Op 1 januari 2014 werd de fusie van Het GielsBos met vzw Gehandicaptenzorg Kasterlee-Lille, beter gekend als 't Margrietje, een feit.
Zo breidde haar erkenning uit van 287 naar 311 residentiële bewoners en 10 plaatsen voor het dagcentrum.

Ook als je hier niet woont

Personen met een beperking die thuis wonen of die gebruik maken van een andere zorgverlening kunnen eveneens bij ons terecht.
Het GielsBos beschikt over een zwembad, een trilvloer, snoezelruimtes en tal van andere toegankelijke faciliteiten.
Als je geen oplossing meer vindt in de gewone zorgverlening, kan je bovendien gebruik maken van onze gespecialiseerde diensten zoals tandverzorging en gehooronderzoek.

Bovendien biedt Het GielsBos ook Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) aan voor personen met (een vermoeden van) een beperking.
Af en toe komen ook thuiswonende personen met een beperking even bij ons logeren.

Tewerkstellingsmogelijkheden

Het GielsBos biedt als werkgever arbeidsmogelijkheden aan personen met een beperking.

ZORGwerkgever 2013

zorgwerkgever 2013Op 10 december 2013 mocht Het GielsBos de award ZORGwerkgever 2013 in ontvangst nemen.

“Zorgwerkgever 2013 beloont organisaties die uitzonderlijk scoren op het vlak van werknemerstevredenheid. De resultaten werden bekomen door middel van een wetenschappelijk gevalideerde tevredenheidsmeting die werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.”

Algemeen directeur Pol Vanden Weygaert: "We beschouwen deze award als een erkenning en waardering voor iedere medewerker van Het GielsBos: zij verdienen deze titel elke dag!"

Agenda Het GielsBos

 5/12

 Sinterklaasfeest

Ontmoetingscentrum

 11/12

 Kerstmarkt

Ontmoetingscentrum

 18/12

 Kerstfeest

Sporthal

 20/01

 Nieuwjaarsreceptie

Ontmoetingscentrum

 21/01

 Muzieknamiddag

Ontmoetingscentrum

 12/02

 Carnavalbal

Ontmoetingscentrum

 18/02

 Muzieknamiddag

Ontmoetingscentrum

 

 

Fotoalbum

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Provincie Antwerpen

© copyright 2014 Het GielsBos vzw