Welkom!

WELKOM IN HET GIELSBOS

Sinds 1978 heeft Het GielsBos een ruime kennis opgebouwd in het ondersteunen van personen met een (verstandelijke) beperking. Alle vragen zijn welkom.

Doorheen de jaren hebben we een bijzondere expertise opgebouwd in inclusief wonen, dagbesteding, het ondersteunen van personen met een meervoudige beperking en personen met een verstandelijke beperking en autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

We beschikken over een aangepaste en ruime infrastructuur die ook open staat voor wie niet bij ons woont.

En belangrijk: we beperken ons niet tot praten, maar bieden concrete ondersteuning.

Het GielsBos biedt vandaag aan meer dan 300 mensen met een verstandelijke beperking een plek om langdurig te wonen. Velen onder hen hebben bovendien een intensieve zorgbehoefte of hebben op andere vlakken nood aan ondersteuning. Het gaat dan om ondersteuning die de familie thuis moeilijk kan bieden.
Naast een huiselijke omgeving en professionele begeleiding biedt Het GielsBos ook een ruim aanbod aan dagopvang of -ondersteuning en begeleiding, ook aan mensen die hier niet wonen!
Voor dit alles ontvingen we de erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

banner symposium website

 

 

Agenda Het GielsBos

01/11 Vrije Bos- en Natuurloop i.s.m. Gehandicaptenzorg zonder Grenzen Ontmoetingscentrum
18/11 Muzieknamiddag Ontmoetingscentrum
4/12 Sinterklaasfeest Ontmoetingscentrum
10/12 Kerstmarkt Ontmoetingscentrum
17/12 Kerstfeest Sporthal
29/12 Optreden Ronald Lee Dance Company Ontmoetingscentrum

 

 

Fotoalbum

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Provincie Antwerpen

© copyright 2014 Het GielsBos vzw